Vi tilbyr to modeller for kurs

Våre åpne kurs er kursene som inngår i vår kurskalender og blir annonsert på sosiale medier, via nyhetsbrev og på vår hjemmeside. Våre lukkede kurs er for klinikker eller en gruppe behandlere som ønsker å ha spesielt tilrettelagte og skreddersydde kurs for seg.

 • Åpne kurs

  - Åpne for alle behandlere og personlige trenere
  - Holdes utvalgte steder i Norge. Ta kontakt om du ønsker kurs i ditt område.
  - RockTape Norge holder utstyr og kursmateriale *

  * Av praktiske årsaker må deltakere ta med egen saks der det er nødvendig, og på IASTM kurs skal deltakere ha med eget IASTM verktøy eller de kjøper dette samtidig med bestilling av kurs.

 • Lukkede kurs

  - Kurset inngår ikke i vår offisielle kurskalender og er eksklusivt avholdt for klinikken.
  - Klinikk stiller da med egnede lokaler
  - Utgifter til reise, utstyr og opphold dekkes av klinikk
  - RockTape Norge gir rabatt på instruktøren(es) godtgjørelse.
  - RockTape Norge vil forsøke å tilrettelegge til det beste for klinikken/gruppen.

FMT RockTape basics

FMT RockTape

Kurs for deg som ønsker å lære deg bruk av Kinesiologitape. Vår filosofi lærer deg noen prinsipper som du benytter når du taper. Det er enkelt, effektivt og overførbart! På denne måten får du kunnskap som du kan benytte umiddelbart og med stor suksess.

FMT RockBlades

FMT RockBlades

Kurs for deg som jobber med IASTM i dag eller som er nysgjerrig på hva disse verktøyene kan gjøre for deg. Dette er harde verktøy som kan brukes på en myk måte. Vi har 4 forskjellige teknikker og mange flere bruksområder enn ved mange andre kurs.

FMT. RockPods

FMT RockPods

Kurs som er vår variant av kopping og inkluderer Vanlige pods, Pods XL, Glide Pods og Vibrasjons Pods. Alle variantene har sitt bruksområde. Vi ønsker også å promotere en mer bevegelsesrettet behandling og vil derfor bruke pods i bevegelse på alle kurs.

FMT RockFloss

FMT RockFloss

Kurs for deg som trenger leddmobilisering eller som også trener en del. Flossing er blitt et populært tilskudd til alle som er i rehabilitering eller som trenger hjelp til mobilitet i trening. Vi viser deg hvordan du mobiliserer ledd, korter ned oppvarming og jobber med effekten av trening.

FMT Movement Specialist

FMT Movement Specialist

Dette er siste tilskudd på stammen og er et todagers kurs som passer for alle som jobber med mobilitet og bevegelse i hverdagene. Det gjelder deg som rehabiliterende behandler og deg som jobber som personlig trener. Kurset tar for seg screening, tester og oppgaver for å bedre mobiliteten til atletene. Kurset er mer rettet mot trening og idrettsrehabilitering enn mot vanlig pasient rehabilitering.

Ingen kurs i nærheten av deg?

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite våre planer for kurs i ditt område.