Kinesiologitape sertifisering

Vi har to kurs som gir FMT Rocktape sertifisering innen kinesiologitaping: En grunnleggende sertifisering som heter FMT Basic, og en sertifisering for viderekommende som heter FMT Advanced. Disse kursene passer for alle behandlere og personlige trenere.

FMT RockTape

Kurs for deg som ønsker å lære deg bruk av Kinesiologitape. Vår filosofi lærer deg noen prinsipper som du benytter når du taper. Det er enkelt, effektivt og overførbart! På denne måten får du kunnskap som du kan benytte umiddelbart og med stor suksess.

FMT RockTape basic kurs

FMT Rocktape Basic

Målene i et FMT RockTape Basic kurs

Etter å ha fullført kurset skal deltakerne kunne: 

 • Definere og diskutere de forskjellige effektene av kinesiologitape på kroppen
 • Demonstrere, via applikasjoner, funksjonelle tapeteknikker som er spesielt designet for å ha innvirkning på skade, hevelse, nevrologiske tilstander, arrvev og holdning. 
 • Forstå forskjellen på teknikker for akutt og kronisk hevelse/ødema.
 • Oppdage og eksperimentere med forskjellige tapeteknikker for vanlige muskel-/skjelettskader sånn som korsryggplager, skulderplager, ankelskader, post-operativ pleie 
 • Demonstrere og legge på applikasjoner for de vanligste holdningsutfordringene i over- og underkropp
 • Diskutere og forstå kinesiologitape teknikker for nevrologiske nerveblokkeringer og arrvev.
FMT Rocktape advanced kurs

FMT Rocktape Advanced

Målsetning med kurset

Etter å ha fullført kurset skal deltakerne kunne: 

 • Diskutere og implementere konseptene av Anatomy Trains linjer 
 • Diskutere og forstå «Movement Screen» teknikker for å kunne evaluere funksjonelle og dysfunksjonelle bevegelsesmønstre
 • Bruke resultatene fra «Movement Screen» til å legge gode applikasjoner med kinesiologitape
 • Bruke Spiralteknikker for øvre og nedre del av kroppen
 • Kunne forstå og analysere bevegelser innen utvalgte idretter for å kunne bruke RockTape til å forbedre ytelse

Er det ikke satt opp kurs i nærheten av deg?

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite våre planer for kurs i ditt område.