FMT RockPods

FMT RockPods introduserer konseptet om hud/fascie dekompresjon for å kunne øke mobilitet og bevegelse. Dette kurset tar for seg de anatomiske, fysiologiske og nevrologiske effektene av myofascial kopping på bindevevets glideeffekt, traksjon i vev, og kompresjon i vev.

FMT RockPods kurs

FMT RockTape RockPods

Kurset vil introdusere og diskutere hud og fascial dekompresjonskonsepter og presentere teknikker for å evaluere hudkomplekser og fascialsystem. 

I tillegg så vil kurset utforske bruken av kopper for rehabilitering og bedring av mobilitet. Vi ser på muligheter for postural hjelp, støtte til biomekaniske mønstre og hjelp til visualisering av bevegelse. Alt er bruk av kopper på en litt annen måte enn den konvensjonelle bruken. 

Etter å ha fullført kurset så skal deltakerne kunne: 

  • Definere, forstå og integrere den myofasciale sekvenseringsmodellen. 
  • Oppdage og utforske nevroanatomi i derma- og fasciale systemer
  • Gjenkjenne og demonstrere en god hud/fascial/bevegelsesundersøkelse prosess
  • Beskrive og tolke forskning som er relatert til bindevevsglidning, smerte modulering og bevegelsesterapi
  • Definere, praktisere og kombinere myofasciale kopping teknikker relatert til flere forskjellige mykvevs tilstander. 
  • Praktisere kopping teknikker for tensjon/dekompresjonseffekt, retningsinnflytelse på dermal og fasciale systemer, ekstern aktivering av bevegelse og gradert nivå av trykk. 
  • Sammenligne, kontrast og utføre forskjellige metoder av forbedrende og rehabiliterende teknikker.

Kurset bruker våre varianter av kopping og inkluderer Vanlige pods, Pods XL, Glide Pods og Vibrasjons Pods. Alle variantene har sitt bruksområde. Vi ønsker å fremme en mer bevegelsesrettet behandling og vil derfor bruke pods i bevegelse på alle kurs

Er det ikke satt opp kurs i nærheten av deg?

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite våre planer for kurs i ditt område.