Movement Specialist Sertifisering

Dette er det nyeste kurset i rekken og går over 2 dager. Kurset anbefales for alle som har mobilitet og bevegelse som en av sine hovedoppgaver i hverdagen. Personlig Trenere, Fysioterapeuter og Coacher. 

FMT Movement Specialist sertifisering vil gi deltakeren en bred forståelse for bevegelsesanalyse, kartlegging, korrigering og programmering.

FMT Movement specialist kurs

FMT Movement Specialist

Kurset går over to dager. 

Dag en tar for seg screening metoder og tilnærminger til en bevisst bevegelse. Deltakere vil lære seg flere raske og enkle metoder for analyse av en bevegelse, samt korrigerende tiltak og strategier for hvordan en kan endre denne bevegelsen. Denne delen tar for seg en knebøy da denne bevegelsen har en god overføringsverdi til flere andre bevegelser og muligheter innen trening. 

Kurset benytter flere verktøy for å kunne bruke en forskningsinformert og hjernebasert tilnærming til bedring av bevegelse. 

Dag to tar for seg en ubevisst bevegelse som f.eks normal gange og pust. Kurset ser på  analyser og behandlingsstrategier og hvordan disse har innvirkning på ubevisste bevegelser som igjen er grunnlaget for hvordan vi beveger oss i hverdagen. 

Kurset går inn på tema som kognitiv oppmerksomhet, nevrologi, midtlinje- og mekanisk kontroll og taktiske grep. 

Etter å ha fullført kurset skal deltakerne kunne: 

 • Definere og sammenligne bevisst og ubevisst bevegelse
 • Definere kundens psykologiske/personlige trekk som har innvirkning på bevegelse
 • Sammenligne hjernebaserte metoder med mekaniske tester/screening for bevisst bevegelse
 • Evaluere og forsvare viktigheten med midtlinje kontroll for å være mer effektiv i bevisst bevegelse
 • Forstå mulighetene ved bruk av digital bevegelsesanalyse
 • Gjenkjenne faktorer som kan gi effektiv bevegelse
 • Bruke verktøy til å forbedre eller endre bevegelse
 • Gjenkjenne innflytelsen av ubevisst bevegelse
 • Introdusere og evaluere forskjellige pustemønstre  
 • Sammenligne forskjellige metoder av koordinasjons- og balansetester som har innvirkning på ubevisst bevegelse
 • Identifisere og analysere utfordringer i midtlinje kontroll i forhold til pust og bevegelse
 • Ganganalyse og gangtrening med forskjellige metoder
 • Pust og pustetrening med forskjellige metoder


Alle teknikkene på kurset kan benyttes neste arbeidsdag på aktuelle kandidater i din praksis.

Er det ikke satt opp kurs i nærheten av deg?

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite våre planer for kurs i ditt område.